Gat Logo Gat Logo
Trenutno se nalazite Home > Proizvodnja > VN Postrojenja
English

Proizvodnja

Sa nama do Energije

VN Postrojenja

Namena:

Metalom oklopljena vazduhom izolovana srednjenaponska distributivna rasklopna postrojenja tipa GSN-12-201 i GSN-24-201 su namenjena za priključak distributivnih ili industrijskih transformatorskih stanica, prenosnog naponskog odnosa 10/0.4 kV/kV ili 20/0.4 kV/kV, na napojnu distributivnu mrežu maksimalnog radnog napona 12 kV ili 24 kV. Predviđena su za ugradnju u zatvorene pogonske prostorije kao slobodno-stojeća ili kao dozidna rasklopna postrojenja. Sastoji se iz dve uvodno-izvodne ćelije i jedne transformatorske ćelije, povezanih u jednu celinu koju nazivamo DISTRIBUTIVNI SREDNJENAPONSKI RASKLOPNI BLOK.

Opis konstrukcije:

Blok je slobodnostojeći, izrađen od hladno valjanog, dva puta dekapiranog čeličnog lima debljine 2 mm. Antikoroziona zaštita je izvedena metodom elektrostatskog bojenja, debljina nanosa za unutrašnju montažu. Montaža bloka se vrši ankerisanjem za blok prostorije.

Dimenzije bloka za 12 kV naponski nivo su 2100x700x1800 mm (ŠxDxV), a za 24 kV, naponski nivo iznose 2250x750x1900 mm (ŠxVxD).

Blok se standardno isporučuje sa SN tropolnom sklopkom-rastavljačem, sa rotacionim pogonom, proizvodnje EMO-Ohrid, tipske oznake TKL 12(24)/630.

 

    SN VAZDUHOM IZOLOVANI                         SN VAZDUHOM IZOLOVANI

    DISTRIBUTIVNI BLOK 12 kV                       DISTRIBUTIVNI BLOK 24 kV

    TIPA: GSN 12 kV                                         TIPA: GSN 24 kV

 

 

VN DISTRIBUTIVNE TABLE