Gat Logo Gat Logo
Trenutno se nalazite Home > Izvođenje radova > Elektromontažni radovi
English

Izvođenje radova

Sa nama do Energije

Elektromontažni radovi

GAT DOO se bavi sledećim elektromontažnim radovima:

  • Izrada i montaža NN I SN blokova
  • Izrada i montaža svih vrsta ormara prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji
  • polaganje kablova
  • izvođenje elektroinstalacionih radova u industrijkim, poslovnim i stambenim objektima
  • izrada gromobranskih instalacija

 

Poslovi u oblasti ENERGETIKE I AUTOMATIKE

TE-KO KOSTOLAC

Projektovanje, isporuka i montaža i puštanje  rad elektro dela transportera za ukupne dužine 2km, instalisane snage 4MVA.

 

KOPEX SA (Poland)
-Projektovanje, isporuka, montaža i puštanje u radelektro - 4 transportera kapaciteta 6600m3/h, ukupne dužine 5km, instalisane snage cca 20MVA
-Projektovanje, isporuka i puštanje u rad dispečerskog centra za kompletan BTO sistem na polju C
-Montaža čelične konstrukcije 4 transportera kapaciteta 6600m3/h, ukupne težine 4.000 tona

 

EPS (distribucije)

1. Kompletna rekonstrukcija trafostanice 35/10kV 4x10MVA “Tehnički fakultet”. Naručilac Elektrodistribucija Beograd.

 

2. Adaptacija trafostanice 110/20kV Senta 2 (Zamena sistema zaštite i upravljanja u trafostanici i građevinska adaptacija objekta). Naručilac posla Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad.

 

 

3. Adaptacija trafostanice 110/20kV Subotica 2 (Nadogradnja 20kV polja, zamena komletnog sistema zaštite i upravljanja, građevinska)-korisnik Elektrovojvodina.

4. Isporuka i montaža prefabrikovanih betonskih trafostanica tipa MBTS i KBTS 10 (20)/0,4kV snage do 1000kVA. Za potrebe elektrodistribucije godišnje ugradimo preko 50 novih objekata, a takođe se vrši rekonstrukcija i zamena opreme na postojećim trafostanicama.

5. Proizvodnja i isporuka SN vazduhom izolovanih postrojenja 10 i 20kV i NN razvodnih postrojenja prema tehničkim preporukama EPS-a. U poslednje 3 godine GAT d.o.o. je na tržištu Srbije lider u ovoj oblasti isporučujući godišnje oko 400 postrojenja za potrebe elektrodistributivnih preduzeća u okviru EPS-a.

6. Proizvodnja i montaža stubnih trafostanica. Posedujemo sopstvenu proizvodnju čelično-rešetkastih stubova i niskonaponskih razvodnih ormana prema tehničkim zahtevima Elektrovojvodine. Za potrebe Elektrodistribucije Beograd isporučujemo i vršimo montažu trafostanice na betonskom stubu.